Wat doet RTZ-Velsen/Dierenambulance

ReddingsTeam Zeedieren Velsen/Dierenambulance heeft als doel het bieden van steun aan personen en instellingen die zich waar ook ter wereld bezighouden met hulp aan zeedieren die in problemen zijn gekomen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. RTZ-VELSEN/Dierenambulance tracht haar doel te bereiken door onder meer: – het op ieder moment van de dag met inzet van vrijwillige medewerkers het redden van zeedieren en alle andere dieren in de ruimste zin van het woord. – het verzorgen van opleidingen voor vrijwillige medewerkers om hun werkzaamheden met zeedieren en alle andere dieren, op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. – het binnen de mogelijkheden van het landelijke netwerk verzorgen van transport over de weg, het water en in de lucht, zodat zeedieren die in nood verkeren op een verantwoorde wijze in een opvangcentrum afgegeven kunnen worden voor verdere verzorging. – het regelen en onderhouden van een systeem van unieke identificatie (zoals een persoonlijke pas) waarmee RTZ-vrijwilligers/Dierenambulance medewerkers kunnen aantonen dat zij aangesloten zijn bij de Stichting en op verantwoorde wijze met zeedieren kunnen omgaan. – het verzorgen van goede communicatie tussen onder meer de vrijwillige medewerkers , de opvangcentra en (overheid)instanties. – het streven naar alle overige (rechts-)handelingen die het doel bevorderen. RTZ-VELSEN/Dierenambulance heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Missie ReddingsTeam Zeedieren Velsen/Dierenambulance heeft als doel het bieden van steun aan personen en instellingen die zich waar ook ter wereld bezighouden met hulp aan zeedieren en alle andere dieren die in problemen zijn gekomen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

error: Content is protected !!